Керамичко стакло

Произведено по специјална технологија,  овозможува температурна  издржливост  до 800°Ц.Заради таа негова карактеристика се вградува во печки, шпорети и други места каде се јавува потреба од заштита од висока температура.