ИЗО СТАКЛО ДОО Прилеп, е единствен производител на калени стакла за градежна и земјоделска механизација на територијата на Р. Македонија. Калените стакла за земјоделска и градежна механизација се прикажани во вид на скици, со димензии на стакла и отвори, до колку има за дадениот производ, како и со информација за тоа дали станува збор за рамно стакло, или криво стакло.

Систематизирани по вид и по производител, Ви даваат добар преглед и можност да го пронајдете Вашиот производ и директно да го порачате преку нашата е-продавница

За било какви дополнителни информации, слободно можете да не контактирате.