Слободни работни места

Изо Стакло има потерба од  работници на следните работни места:

- Комерцијалист-административен работник

- Архитект

- Овластен сметководител

- Резач-брусач

-Оператор на  маса за сечење на стакло

- Калач